Ruột van lái 755-052-000

Mã sản phẩm: 755-052-000
Sleeve with O-rings
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper