Ruột van lái 755-051-000

Mã sản phẩm: 755-051-000
SLEEVE ASSY, PILOT VALVE
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper