Ruột van chia khí 031-132-000

Mã sản phẩm: 031-132-000
Sleeve/Spool Set
– Phụ kiện dòng máy 0.5″, 3/4″, 1″
-Tương thích: ,-S05 / ½”
-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper