Phụ kiện màng bơm Santo 189536 của máy Husky

Thương hiệu:  Husky
Mã màng: 189536
Phụ kiện bơm 1/2″, 3/4″