Ống lót trục 08.3306.13 Acetal

Mã sản phẩm: 08-3306-13 hay 08.3306.13
– Vật liệu: Acetal
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy PX4-PX8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden