Ống lót trục 04.6950.23.700

Mã sản phẩm: 04-6950-23-700 hay 04.6950.23.700
– Vật liệu:
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden