Ống lọc khí 04.2500.07 Brass

Mã sản phẩm: 04-2500-07 hay 04.2500.07
– Vật liệu: Brass
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden