Ống giảm thanh VTM-4 MNPT

Ống giảm thanh VTM-4 MNPT
– Vật liệu: MNPT
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic