Ống giảm thanh 08.3510.99R

Mã sản phẩm: 08-3510-99R hay 08.3510.99R
– Vật liệu: Metal
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden