Ống giảm thanh 04.3510.99R

Mã sản phẩm: 04-3510-99R hay 04.3510.99R
– Vật liệu: Metal
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden