Ống giảm thanh 02.3510.99R

Mã sản phẩm: 02-3510-99R hay 02.3510.99R
– Vật liệu: Plastic
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden