Ống giảm thanh 01.3510.99R

Mã sản phẩm: 01-3510-99R hay 01.3510.99R
– Vật liệu: Plastic
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3/8″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P100
-XPS1
-P1
-V150
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden