Nẹp màng 612-039-010 Cast-iron

Mã sản phẩm: 612-039-010
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper