Nẹp màng 08.3750.01 Nhôm

Mã sản phẩm: 08-3750-01 hay 08.3750.01
– Vật liệu: Nhôm
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden