Nẹp màng 04.4550.20.500 nhựa PP

Mã sản phẩm: 04-4550-20-500 hay 04.4550.20.500
– Vật liệu: PP Polypropylene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden