Nẹp màng 02.4600.21.500 PVDF

Mã sản phẩm: 02-4600-21-500 hay 02.4600.21.500
– Vật liệu: PVDF
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden