Nẹp màng 02.3751.01 Nhôm

Mã sản phẩm: 02-3751-01 hay 02.3751.01
– Vật liệu: Nhôm
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden