Nẹp màng 00.3700.20.700 nhựa PP

Mã sản phẩm: 00-3700-20-700 hay 00.3700.20.700
– Vật liệu: Nhựa PP
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden