Nắp van chia khí E500DUB ACETAL

Nắp van chia khí E500DUB
– Vật liệu: ACETAL
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic