Nắp van chia khí bơm màng 96336 nhôm

Nắp van chia khí aro 96336 Nhôm
Adapter Plate, Nhôm
Vật liệu: Nhôm
Phụ kiện bơm Aro:
Tương thích dòng bơm Aro:
Air valve assembly (T637374-2)
Air valve assembly (T637374-3)