Nắp van chia khí bơm màng 94324.1 nhôm

Nắp van chia khí 94324-1 Nhôm
Air Chamber, Nhôm
Vật liệu: Nhôm
Phụ kiện bơm Aro:
Tương thích dòng bơm Aro:”