Nắp van chia khí bơm màng 94030.2 nhôm

“Nắp van chia khí 94030-2 Nhôm
Air Chamber, Nhôm
Vật liệu: Nhôm
Phụ kiện bơm Aro:
Tương thích dòng bơm Aro:”