Nắp van chia khí 196-177-551 Nhôm

Mã sản phẩm: 196-177-551
Chamber, inner
-Chất liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper