Nắp van chia khí 196-170-157 Nhôm

Mã sản phẩm: 196-170-157
CHAMBER, INNER
-Chất liệu: Nhôm
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper