Nắp van chia khí 196-168-157 Nhôm

Mã sản phẩm: 196-168-157
Chất liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper