Nắp van chia khí 165-122-551 Nhựa PP

Mã sản phẩm: 165-122-551
Chất liệu: Nhựa PP
-Tương thích:-S05
-S07
-S10
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper