Nắp van chia khí 165-120-157 Nhôm

Mã sản phẩm: 165-120-157
Chất liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper