Nắp van chia khí 165-110-157 Nhôm

Mã sản phẩm: 165-110-157
Chất liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper