Nắp van chia khí 095-095-558 PE

Mã sản phẩm: 95-095-558
Housing pilot Valves, PE
-Chất liệu: PE
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper