Nắp van chia khí 095-091-000 Nhựa PP

Mã sản phẩm: 095-091-000
Chất liệu: Nhựa PP
– Tương thích:-S05 / ½”
-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper