Nắp van chia khí 095-087-551 Nhựa PP

Mã sản phẩm: 095-087-551
Chất liệu: Nhựa PP
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper