Nắp van 00.5411.20 nhựa PP

Mã sản phẩm: 00-5411-20 hay 00.5411.20
– Vật liệu: Nhựa PP
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/4″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden