Miếng đệm P24-205 Santoprene

Miếng đệm P24-205
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 2.0″, 3.0″
– Tương thích loại bơm màng: E2 / 2”
E3 / 3”
U2 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic