Miếng đệm 96426 NBR.Buna.Nitrile

Miếng đệm 96426 NBR-Buna-Nitrile
Gasket(with notch), Nitrile
Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
Phụ kiện bơm Aro: 2.0″, 3.0″
Tương thích dòng bơm Aro:
666250-XXX-C / 2”
666300-XXX-C / 3”
66M2X0-XXX-C / 2”
66M3X0-XXX-C / 3′