Miếng đệm 92878 NBR.Buna.Nitrile

Miếng đệm 92878 NBR-Buna-Nitrile
Gasket(with notch), Nitrile
Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
Phụ kiện bơm Aro: 1.0″, 1.5″, 2.0″
Tương thích dòng bơm Aro:
66610X-X-C / 1”
6661AX-X-C / 1”
650718-C / 1½”
66615X-X-C / 1½”
6661TX-X-C / 1½”
650719-C / 2”
6662AX-X-C / 2”