Miếng đệm 360-108-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-123
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Tương thích:-S05 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper