Miếng đệm 360-107-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-122
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-S15 / 1½”
-S20 / 2”
-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper