Miếng đệm 360-104-379 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-121
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-S1FNM / 1”
-S1FM / 1”
-S15NM / 1½”
-S15M / 1½”
-S20NM / 2”
-S20M / 2”
-S30M / 3″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper