Miếng đệm 360-103-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-116
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-G15 / 1½”
-S15 / 1½”
-S1F / 1”
-S20 / 2”
-T15 / 1½”
-T1F / 1”
-T20 / 2”
-T30 / 3”
-U1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper