Miếng đệm 360-102-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-118
S05M, S05NM Air valves
-Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-S05NM / ½”
-S05M / ½”
-S07NM / ¾”
-S10NM / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper