Miếng đệm 360-100-379 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-114
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Tương thích:-S05NM / ½”
-S05M / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper