Miếng đệm 360-099-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-120
S05NM
-Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-S05 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper