Miếng đệm 360-093-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-126
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper