Miếng đệm 360-085-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 722-004-112
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:-PB¼-A / ¼”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper