Miếng đệm 15.3528.52 NBR – Buna – Nitrile

Mã sản phẩm: 15-3528-52 hay 15.3528.52
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy T810/1510
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden