Miếng đệm 15.3525.52 NBR – Buna – Nitrile

Mã sản phẩm: 15-3525-52 hay 15.3525.52
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P15
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden