Miếng đệm 08.1401.52 NBR – Buna – Nitrile

Mã sản phẩm: 08-1401-52 hay 08.1401.52
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden