Miếng đệm 04.3529.52 NBR – Buna – Nitrile

Mã sản phẩm: 04-3529-52 hay 04.3529.52
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy PV4-PV15
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden