Máy bơm màng mực eco QBY3-25STFS thương hiệu godo

Bơm màng GODO QBY3-25STFS

Model:           QBY3-25STFS

Thương hiệu:GODO

Thân bơm:    Nhựa PP

Màng bơm:   Teflon

Áp lực:          100psi, 7 bar