Máy bơm màng 1/2″ nhựa Marathon M1FB3P2PPUS000

Thông số bơm màng M1FB3P2PPUS000
Hãng sản xuất: Marathon – Warren Rupp (USA)
Vật liệu thân bơm: Nhựa PP
Vật liệu màng bơm: PTFE(Teflon)
Vật liệu bi, đế bi: PTFE(Teflon)
Lưu lượng bơm tối đa: 200 lpm (lít/phút)
Đường cấp khí: 1/2″ (inch)
Kích thước cổng hút, xả: 1″ (inch)
Áp suất khí nén tối đa: 7 Bar
Chất rắn qua bơm tối đa: 6 mm